English (United Kingdom)GreekRussian (CIS)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Bulgarian (Български)
Σχολή οδηγών ταχυπλόων σκαφών

Σχολή οδηγών ταχυπλόων σκαφών

Στο κέντρο θαλασσίων σπορ λειτουργεί επίσης σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα μας μαθαίνετε ό,τι χρειάζεστε για ασφαλείς και ευχάριστες πλεύσεις.

Ετσι μετά από τις επιτυχείς γραπτές εξετάσεις στο Λιμεναρχείο Ιερισσού και τις πρακτικές μπροστά

στον χώρο της σχολής, παίρνετε το δίπλωμα χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

 

Το δίπλωμα αυτό σας επιτρέπει να οδηγείτε σκάφη με μηχανή άνω των 30 ίππων καθώς και jet-ski.

 

 

·           Προϋποθέσεις
 ·    Δικαιολογητικά

      ·    Εκπαίδευση
 ·    Ενδεικτικές ερωτήσεις εξετάσεων
 ·    Διαδικασία εξέτασης
 ·    Ισχύς άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

      ·   Τιμοκατάλογος

 

 

Προϋποθέσεις

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχυπλόου σκάφους από πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

2. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται από τη λιμενική αρχή,μετά από επιτυχείς εξετάσεις και εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β) Είναι υγιής σωματικά και ψυχικά

γ) Γνωρίζει κολύμβηση

δ) Έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ε) Έχει λάβει τουλάχιστον 6 ώρες θεωρητική και 6 ώρες πρακτική εκπαίδευση, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

 

Δικαιολογητικά     https://adeies.hcg.gr/adeies/dikaiologhtika/

 

Η ημερομηνία και η ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ορίζεται σε χρονικό διάστημα έως 18 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο λιμεναρχείο. 

 

 

 

α)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει τέτοια άδεια, πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμίατρου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: *γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (6) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (3) ωρών στην σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών…………………………………………………….

δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών μαζί με τα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.

ε) Δύο  πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 3,5 Χ 4,5 εκ. (βοήθεια για τις φωτογραφίες  https://adeies.hcg.gr/help/#photo_info )

ζ) Διπλότυπο είσπραξης 50 ευρώ υπερ ΕΚΟΕΜΝ

η) Διπλότυπο ΔΟΥ (ΚΑΕ 3435) 15 ευρώ 

 

 Προσοχή: Ή υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σε εξετάσεις θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης και θα πρέπει εντός πέντε (05) ημερών ο υποψήφιος να προσέλθει στη Λιμενική Αρχή επιλογής του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση του. Η υποβολή αίτησης από τη Λιμενική Αρχή πρέπει να γίνει τουλάχιστον πέντε (05) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορεί να υποβοληθεί καμία νέα αίτηση συμμετοχής σε διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.          

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α) Θεωρητική

Οι υποψήφιοι παρακολουθούν έξι ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε θέματα


1. Βασικές Ναυτικές Γνώσεις

· Έννοιες, ορισμοί

· άνεμοι , κατάσταση θάλασσας

· Απόπλους, πλεύση, αγκυροβολία

· Κατάπλους, ασφάλεια σκάφους

· Κλήση σε βοήθεια

· Ναυτικά βοηθήματα

· ανάγνωση ναυτικού χάρτη, εύρεση στίγματος, χάραξη πορείας).

2.Βασικές μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές γνώσεις

· Περιγραφή εξωλέμβιας, εσωλέμβιας και εσωεξωλέμβιας μηχανής

· Σωστή χρήση και συντήρηση

· Πιθανές βλάβες, αποκατάσταση


3.Συστάσεις και οδηγίες στους ιδιοκτήτες και χειριστές ταχυπλόων σκαφών.

· Ενέργειες πριν τον απόπλου

· Ασφαλής επιβίβαση σε μικρά σκάφη

· Ενέργειες κατά την διάρκεια πλου

· Ενέργειες κατά τον κατάπλου

· Συντήρηση σκάφους γενικά

· Βασικές ενέργειες εν πλω όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

4.Υποχρεώσεις χειριστών και ιδιοκτητών ταχυπλόων σκαφών. Κυρώσεις στους παραβάτες

5. Υποχρεώσεις χειριστών Jet-ski

6. Δ.Κ.Α.Σ.(Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Σύγκρουσης ).

7.Κανόνες χειρισμού και πλέυσης

8. Φανοί και σχήματα

9. Ηχητικά και φωτεινά σήματα

10. Εφόδια που πρέπει να υπάρχουν στα ερασιτεχνικά σκάφη και στα Jet-ski

11. Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης

*Τα ανωτέρω διδάσκονται σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη, όπως αυτή καθορίζεται από το εγχειρίδιο ύλης του ΥΕΝ.


β) Πρακτική

Η πρακτική εκπαίδευση διενεργείται με σκάφος με εξωλέμβιο κινητήρα YAMAHA 115 HP.

Οι υποψήφιοι εκπαιδεύονται σε έξι ωριαία μαθήματα σε χειρισμούς

1. ασφαλούς πλεύσης

2. απόπλου

3. χρήσης των σωστικών μέσων και των μέσων κλήσης σε βοήθεια

4. κατάπλου

5. Πρόσδεσης

6. Πρυμνοδέτησης

7. Πλαγιοδέτησης

8. Αγκυροβολίας

9. αποφυγής εμποδίου

10. διάσωσης ναυαγού.

Η εκπαίδευση έχει μορφή ιδιαίτερου μαθήματος (ένας εκπαιδευόμενος ανά διδακτέα ώρα) και πραγματοποιείται στο Σιγγιτικό κόλπο και τον κόλπο Ιερισσού ( αναλόγως των καιρικών συνθηκών)

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΟΝΗ ΓΡΑΦΗ

1. Το ψαροντουφεκο στη περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύεται:
Α) Έξω από το λιμάνι του Πειραιά.
Β) Στις πλάζ του Πειραιά.
Γ) Από την Πειραϊκή Χερσόνησο κι έως το 42 χιλ. Πειραιά Σουνίου.

2. Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα.
Γ) Κανένα από τα Α και Β.

3. Κόμβος είναι μονάδα μέτρησης:
Α) Της απόστασης στη θάλασσα.
Β) Της ταχύτητας στη θάλασσα και αντιστοιχεί σε ένα διανυόμενο μίλι ανά ώρα.
Γ) Της ταχύτητας και της απόστασης στη θάλασσα.

4. Βύθισμα είναι:
Α) Η κατακάρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως το πυθμένα.
Β) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την τρόπιδα του σκάφους.
Γ) Τα έξαλα του σκάφους.

5. Βάθος είναι:
Α) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως το πυθμένα.
Β) Η κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας έως την τρόπιδα του σκάφους.
Γ) Κανένα αττό τα παραπάνω Α και Β.

6. Υπήνεμη πλευρά (Σταβέντο) είναι:
Α) Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται προς τη κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
Β) Η πλευρά του σκάφους που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος.
Γ) Η πλευρά του σκάφους αντίθετα από τη κατεύθυνση που φυσά ο άνεμος και στην πλώρη.

7. Πορτολάνα είναι:
Α) Ναυτικός χάρτης μεγάλης κλίμακας που απεικονίζει μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή.
Β) Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μεγάλη κλίμακά που απεικονίζει με μεγάλες λεπτομέρειες, λιμένες αρμούς και λιμενίσκους.
Γ) Απόσπασμα ναυτικού χάρτη υπό μικρή κλίμακα.

8. Γεωγραφικές Συντεταγμένες ενός σημείου είναι:
Α) Το γεωγραφικό πλάτος φ.
Β) Το σημείο που έμεινε ακυβέρνητο το σκάφος μας.
Γ) Το γεωγραφικό πλάτος φ και το γεωγραφικό μήκος λ.

9) Ένα ναυτικό μίλι στη θάλασσα ισούται:
Α) Με 1853 μ.
Β) Με 1852 μ.
Γ) Με 1609 μ.

10. Ο Ναυτικός διαβήτης (κουμπάσος) είναι:
Α) Όργανο με το οποίο χαράσσονται πορείες πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Β) Όργανο μέτρησης της απόστασης πάνω στο ναυτικό χάρτη.
Γ) Όργανο μέτρησης της ταχύτητας του σκάφους.

11. Κλίμακα πλάτους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω και κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Β) Η χαραγμένη στην αριστερή και δεξιά πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Γ) Κανένα από τα παραπάνω Α και Β.

12. Κλίμακα μήκους είναι:
Α) Η χαραγμένη στην πάνω ή κάτω πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Β) Η χαραγμένη στη δεξιά και αριστερή πλευρά του χάρτη κλίμακα.
Γ) Κανένα άπο τα παραπάνω Α και Β.

13. Πού μετριέται η απόσταση:
Α) Μόνο στην κλίμακα πλάτους.
Β) Μόνο στην κλίμακα μήκους.
Γ) Και στη κλίμακα πλάτους και μήκους.

14. Γεωγραφικό στίγμα είναι:
Α) Ο προσδιορισμός της πορείας ενός πλοίου για το σημείο προορισμού.
Β) Το σημείο πάνω στα ναυτικό χάρτη που βρίσκεται το σκάφος σε δεδομένη χρονική στιγμή και προσδιορίζεται από την τομή του παραλλήλου του πλάτους και του μεσημβρινού του μήκους που διέρχονται από το σημείο αυτό.
Γ) Η απόσταση που βρίσκεται το σκάφος από το λιμένα αναχώρησης.

15. Η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στη περιοχή πλεύσης κρίνεται ως:
Α) Απαραίτητη για να αλλάξουμε πορεία πλεύσης.
Β) Απαραίτητη γα να δείξουμε τις γνώσεις μας σε τυχόν επιβαίνοντες στο σκάφος μας.
Γ) Απαραίτητη ώστε να ματαιώνεται το ταξίδι αν επικρατούν ή επικρατήσουν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

16. Η πρωταρχική αιτία του ανέμου είναι:
Α) Η διαφορά θερμοκρασίας του αέρα.
Β) Η διεύθυνση και η ένταση.
Γ) Τα χαμηλά βαρομετρικά.

17. Τραμουντάνα είναι ο άνεμος:
Α) Ανατολικός.
Β) Δυτικός.
Γ) Βόρειος.

18. Σορόκος είναι άνεμος:
Α) Δυτικός.
Β) Βορειοδυτικός.
Γ) Νοτιοανατολικός.

19. Γαρμπής είναι άνεμος:
Α) Βορειοδυτικός.
Β) Νοτιοδυτικός.
Γ) Νοτιοανατολικός.

20. Ο Γρέγος είναι άνεμος:
Α) Νότιοοδυτικός.
Β) Βόρειοοδυτικός.
Γ) Βόρειοανατολικός.

21. Η κλίμακα 5 Μποφόρ είναι:
Α) Ταραγμένη.
Β) Πολύ ταραγμένη.
Γ) Κυματώδης.

22. Η κλίμακα 6 Μποφόρ είναι:
Α) Πολύ ταραγμένη.
Β) Πολύ κυματώδης.
Γ) Κυματώδης.

23. Στα 5 Μποφόρ πιθανό ύψος κύματος είναι:
Α) 1,25-2.
Β) 1,25-2,5.
Γ) 2,5-4.

24. Πριν τον απόπλου βεβαιωνόμαστε:
Α) Ότι έχουμε την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου και επιπλέον καύσιμα.
Β) Ότι έχουμε καύσιμα μόνο για την απόσταση που πρόκειται να διανύσουμε.
Γ) Ότι δεν έχουμε επιπλέον καύσιμα πάνω στο σκάφος για τον κίνδυνο πυρκαϊάς.

25. Πού δεν συνιστάται αγκυροβολούμε;
Α) Σε αμμώδη βυθό.
Β) Σε βραχώδη βυθό.
Γ) Σε λασπώδη βυθό.

26. Η πλωτή άγκυρα συνιστάται:
Α) Στα μεγάλα βάθη.
Β) Στα μικρά βάθη.
Γ) Αν χάσουμε την κανονική.

27. Στα 5 μέτρα βάθος το έκταμα (μήκος) του σχοινιού της πρέπει να ‘ναι τουλάχιστον:
Α) 25 μέτρα.
Β) 40 μέτρα.
Γ) 15 μέτρα.

28. Σε 12 μέτρα βάθος το εκταμα (μήκος) του σχοινιού της άγκυρας πρέπει να είναι τουλάχιστον:
Α) 36 μέτρα.
Β) 24 μέτρα.
Γ) 48 μέτρα.

29. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο κίνδυνος σύγκρουσης θα θεωρείται:
Α) Ίσως είναι σίγουρος.
Β) Υπάρχει.
Γ) Δεν υπάρχει.

30. Οι φάροι ή φανοί ή φανάρια χρησιμεύουν:
Α) Για την αναγνώριση των λιμένων από τα πλοία.
Β) Για την σήμανση των υφάλων, αβαθών κλπ.
Γ) Για να προσανατολίζουν και να καθοδηγούν με ασφάλεια τους ναυτιλλόμενους κατά την διάρκεια της νύχτας.

31. Οταν ο φάρος εκπέμπει κόκκινο φως:
Α) Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη.
Β) Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ακίνδυνη.
Γ) Η περιοχή έχει ρεύματα.

32. Στην είσοδο του λιμένα, ο πράσινος φανός τοποθετείται:
Α) Στο δεξιό άκρο του στομίου (εισόδου) σε σχέση με το εισερχόμενο στο λιμένα σκάφος.
Β) Στο δεξιό άκρο του στομίου (εισόδου) σε σχέση με το εξερχόμενο σκάφος.
Γ) Στη μέση εισόδου λιμένα.

33. Μια εξωλέμβια μηχανή πρέπει να περάσει από πρώτο έλεγχο (service):
Α) Μετά τις πρώτες 20 ώρες ή μετά από χρήση (5) μηνών.
Β) Μετά τις πρώτες 20 ώρες ή μετά από χρήση (6) μηνών.
Γ) Μετά τις πρώτες 20 ώρες ή μετά από χρήση (3) μηνών.

34. Οταν πρόκειται για μηχανή που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρόνο:
Α) Αφήνουμε τα καύσιμα όπως είναι στο καρμπυρατέρ του κινητήρα.
Β) Αποσυνδέουμε την παροχή καυσίμου και αφήνουμε τη μηχανή να δουλέψει στο ρελαντί, μέχρι εξάντλησης του καυσίμου.
Γ) Δεν κάνουμε καμιά ενέργεια.

35. Το ρεζερβουάρ του κινητήρα το γεμίζω με καύσιμα πλήρως;
Α) Ναι για να έχω επάρκεια καυσίμου.
Β) Όχι, πρέπει να αφεθεί λίγος χώρος για την διαστολή της βενζίνης από τη θερμότητα.
Γ) Όχι για να μη γίνει υπερχείλιση στο καρμπυρατέρ.

36. Στους δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες πρέπει:
Α) Να φροντίζουμε η αναλογία λαδιού βενζίνης να είναι η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή.
Β) Να βάζουμε τόσο λάδι όσο χρειάζεται για να μη μπουκώνει ο κινητήρας.
Γ) Να βάζουμε περισσότερο λάδι από το κανονικό για να δουλεύουν καλύτερα οι κύλινδροι.

37. Το μπούκωμα της μηχανής (αργή κίνηση του σκάφους παρότι ο κινητήρας δουλεύει στο φουλ) οφείλεται:
Α) Σε προπέλα που είναι μπερδεμένη σε φύκια ή σχοινιά κλπ.
Β) Σε υπερχείλιση του καρμπυρατέρ.
Γ) Σε κακές καιρικές συνθήκες.

38. Αυξομείωση στροφών της μηχανής κατά τη λειτουργία της (σκορτσαρίσματα) παρουσιάζεται συνήθως:
Α) Όταν υπάρχει ελλιπής τροφοδοσία βενζίνης.
Β) Όταν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες.
Γ) Όταν υπάρχει σπασμένο πτερύγιο.

39. Η χρήση φωτιστικών σημάτων κινδύνου και των καπνογόνων γίνεται:
Α) Από την προσήνεμη πλευρά.
Β) Από την υπήνεμη πλευρά.
Γ) Από την πρύμνη του σκάφους.

40. Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός επιδεινωθεί ο χειριστής οφείλει:
Α) Εφόσον απαιτείται ελαττώνει ταχύτητα έτσι ώστε το σκάφος να πλέει ασφαλώς και να μην μπαίνουν νερά σε αυτό.
Β) Συνεχίζει το ταξίδι του.
Γ) Αυξάνει στο μέγιστο την ταχύτητα για το πλησιέστερο όρμο.

41. Για την ασφαλή επιβίβαση σε μικρά σκάφη:
Α) Πατάμε όσο πιο κοντά στο μέσον του σκάφους, κρατιόμαστε από κάπου και μπαίνουμε.
Β) Πηδάμε μέσα στο σκάφος.
Γ) Βάζουμε το ένα πόδι στο σκάφος και το άλλο στο μώλο.

42. Κατά τη διάρκεια του πλου:
Α) Χειρίζουμε πολύ αργά ώστε να αποφευχθεί η ενδεχόμενη σύγκρουση.
Β) Χειρίζουμε σύμφωνα με το ένστικτο μας.
Γ) Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα.

43. Όταν πλέουμε με το σκάφος μας εντός διαύλου ή στην είσοδο του λιμένα:
Α) Η πορεία μας είναι στο μέσον και αν υπάρχει κίνδυνος πάμε δεξιά.
Β) Η πορεία μας είναι στην αριστερή πλευρά.
Γ) Κρατάμε πορεία στην δεξιά πλευρά.

44. Όταν οδηγούμε το σκάφος μας πίσω από σκάφη που έλκουν σκιέρ
Α) Διατηρούμε απόσπαση ασφαλείας τόσο από τους σκιέρς όσο κι από τα σκάφη που προπορεύονται.
Β) Πλέουμε πίσω από τους σκιέρ και πάνω στά απόνερα τους.
Γ) Πλέουμε δίπλα στους σκιέρ.

45. Όταν βρισκόμαστε με το σκάφος μας σε θαλάσσιο δίαυλο ή διάδρομο:
Α) Αγκυροβολούμε στο χώρο που μας εξυπηρετεί, προσέχοντας τα διερχόμενα πλοία
Β) Δεν αγκυροβολούμε αλλά είμαστε σταθμευμένοι προσέχοντας γι' άλλα πλοία.
Γ) Δεν αγκυροβολούμε και δεν παρεμποδίζουμε την κυκλοφορία άλλων σκαφών εντός διαύλου, ή θαλάσσιου διαδρόμου.

46. Κατά τον κατάπλουν σε θέση ελλιμενισμού ο χειριστής οφείλει:
Α) Πλέει ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.
Β) Να πλέει με πολύ μικρή ταχύτητα.
Γ) Είναι έτοιμος να χειριστεί καταλλήλως, πλέοντας ήρεμα και με μεγάλη προσοχή.

47. Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει σιγά σιγά ή ξαφνικά να επιδεινώνεται, εκτός των άλλων ενεργειών ο χειριστής οφείλει:
Α) Να ζητήσει από τους επιβαίνοντες να φορέσουν τα ατομικά τους σωσίβια.
Β) Τρέχει με μεγάλη ταχύτητα για να προλάβει τον καιρό.
Γ) Αδιαφορεί εφόσον έχει αβύθιστο σκάφος.

48. Αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πλου) ο καιρός αρχίσει ξαφνικά να επιδεινώνεται ο χειριστής οφείλει:
Α) Να κάνει αλλαγή/ές πορείας με τελικό σκοπό την όσον το δυνατό συντομότερη επιστροφή στο λιμένα ή άλλο ασφαλή όρμο.
Β) Να πλέει σιγά σιγά για να μην κοπανάει το σκάφος.
Γ) Να πλέει με μεγάλη ταχύτητα αδιαφορώντας για τις καιρικές συνθήκες.

49. Αν το σκάφος μας περιέλθει σε κατάσταση κινδύνου από κάποιο πρόβλημα, τι κάνουμε:
Α) Αν είμαστε κοντά στην ακτή εγκαταλείπουμε το σκάφος και βγαίνουμε κολυμπώντας.
Β) Δεν κάνουμε καμμιά ενέργεια.
Γ) Χρησιμοποιούμε τα σήματα κινδύνου καπνογόνα, βεγγαλικά, κλπ, προκειμένου να συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στην ξηρά, ώστε να ειδοποιηθεί η λιμενική αρχή.

50. Εφόσον στο σκάφος έχετε VΗF ή ραδιοτηλέφωνο και έχετε επέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:
Α) Αναφέρετε αμέσως στην πλησιέστερη λιμενική αρχή ή στo ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 16) την ζημιά του σκάφους και τι προτίθεστε να κάνετε.
Β) Αναφέρετε αμέσως στην πλησιέστερη λιμενική αρχή ή στο ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 16) την κατάσταση του σκάφους, το είδος του κινδύνου, τη θέση σας και τις προθέσεις σας.
Γ) Αναφέρετε αμέσως στην πλησιέστερη λιμενική αρχή στο ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ (στο κανάλι 12) την ζημιά του σκάφους, το είδος του κινδύνου, τη θέση σας και τι πρόθεση έχετε.

51. Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
Α) Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
Β) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση αλλά φορούν ατομικά σωσίβια.
Γ) Να επιτρέπουν την επιβίβαση ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών εφόσον είναι προσδεμένοι στις θέσεις τους.

52. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:
Α) Να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστή, αλλά επιβαίνουν και οι ίδιοι στο σκάφος.
Β) Να απαγορεύουν την χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που έχουν μεν άδεια, αλλά βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
Γ) Να απαγορεύουν την χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άλλους.

53. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών οφείλουν:
Α) Να φροντίζουν για την επιθεώρηση των σκαφών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Β) Να φροντίζουν μόνο για την εξωτερική εμφάνιση των σκαφών τους.
Γ) Να φροντίζουν τα σκάφη τους μόνο όταν αυτοί νομίσουν ότι επιβάλλεται.

54. Η κυκλοφορία θαλάσσιων μοτοποδηλάτων των HOVERCRAFT απαγορεύεται:
A) Σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (300) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φτάνουν κολυμπώντας οι λουσμένοι σε ελεύθερες πλαζ, που δεν επισημαίνονται με πλωτoύς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.
Β) Σε απόσταση 200 μέτρων από τις ακτές.
Γ) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (200) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι σε ελεύθερες πλαζ που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.

55. Όταν πρόκειται να αττοπλεύσουμε από έναν όρμο ο χειριστής οφείλει:
Α) Να αποπλεύσει με μικρή ταχύτητα.
Β) Να αποπλεύσει με τα κουπιά.
Γ) Να αποπλεύσει αφού πρώτα διαπιστώσει ότι (100) μέτρα εκατέρωθεν, δεν υπάρχουν κολυμβητές.

56. Η κυκλοφορία ταχύπλοων σκαφών εξαιρέσει θαλάσσια μοτοποδήλατα HOVERCRAFT απαγορεύεται:
Α) Σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (300) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι σε ελεύθερες πλαζ που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.
Β) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από τις ακτές.
Γ) Σε απόσταση μικρότερη των (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων σε οργανωμένες πλαζ, (200) μέτρα από το σύνηθες σημείο που φτάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι σε ελεύθερες πλαζ, που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση μικρότερη των (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και με ταχύτητα μεγαλύτερη από (5) κόμβους.

57. Κατά την μεθόρμιση ενός σκάφους από μια ράμπα, γλίστρα, που βρίσκεται κοντά σε πλαζ:
Α) Θα απομακρυνθώ με μικρή ταχύτητα.
Β) Θα απομακρυνθώ μόνο με τα κουπιά.
Γ) Απομακρύνομαι μόνο όταν 50 μέτρα εκατέρωθεν να μην υπάρχει κολυμβητής.

58. Προσωρινή στέρηση διπλώματος από παράβαση είναι:
Α) Από 15 ημέρες έως 3 μήνες.
Β) Από ένα μήνα έως 12 μήνες.
Γ) Οριστική αφαίρεση διπλώματος.

59. Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος εις βάρος ενός άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει:
Α) Να παραμείνει στο τόπο του ατυχήματος να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους παθόντες και να αναφέρει το ατύχημα στην πλησιέστερη λιμενική αρχή.
Β) Να παραμείνει μόνο στο τόπο του ατυχήματος.
Γ) Να αναφέρει το συμβάν στη λιμενική αρχή.

60. Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:
Α) Στις θάλασσες, όλων των κρατών.
Β) ΣΕ όλες τις θάλασσες και τα λιμάνια της Ελλάδας.
Γ) Σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της υδρογείου.

61. Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στην θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) ισχύει:
Α) Σε όλη την Ελλάδα.
Β) Σε όλα τα κράτη της υδρογείου.
Γ) Τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στα ύδατα που συγκοινωνούν με αυτήν.

62. Αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος οφείλει να γνωρίζει:
Α) Μόνο τις διατάξεις του (Δ.Κ.Α.Σ.) που εφαρμόζονται στη χώρα του.
Β) Μόνο τους ειδικούς κανονισμούς που εφαρμόζονται σ’ όλα τα κράτη.
Γ) Τις διατάξεις του Δ.Κ.Α.Σ. και να τους εφαρμόζει, καθώς και τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα μας για την κίνηση των ταχύπλοων σκαφών.

63. Ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.) έχει εφαρμογή:
Α) Σε όλα τα εμπορικά και επιβατηγά πλοία.
Β) Σε όλα τα Ναυταθλητικά πλοία και πολεμικά
Γ) Σε όλα τα πλοία χωρίς εξαίρεση.

64. Ο όρος Ιστιοφόρο πλοίο σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που πλέει στη θάλασσα.
Β) Κάθε πλοίο που προωθείται με τα πανιά αλλά στις μανούβρες χρησιμοποιεί και τις μηχανές του.
Γ) Κάθε πλοίο που κινείται με ιστία (πανιά).

65. Ο όρος Πλοίο Ασχολούμενο με την Αλιεία σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που ψαρεύει.
Β) Κάθε πλοίο που ψαρεύει με δίχτυα ορμιές, συρτή, γρύπο ή άλλη αλιευτική συσκευή, η οποία περιορίζει την ικανότητα χειρισμών / ελιγμών του.
Γ) Κάθε πλοίο που ψαρεύει επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό.

66. Ο όρος Ακυβέρνητο Πλοίο σημαίνει:
Α) Κάθε πλοίο που έχουν βλάβη οι μηχανές του.
Β) Κάθε πλοίο το οποίο δεν μπορεί (π.χ. λόγω βλάβης) να χειριστεί με συνεπεία να μην μπορεί να απομακρυνθεί απο την πορεία άλλου πλοίου.
Γ) Κάθε πλοίο που η φύση της εργασίας του δεν του επιτρέπει να κάνει εύκολους χειρισμούς.

67. Ο όρος εν Πλω σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο δεν είναι αγκυροβολημένο, προσαραγμένο ή προσδεμένο σε ακτή.
Β) Ότι ένα πλοίο είναι αγκυροβολημένο ή προσδεμένο.
Γ) Ότι ένα πλοίο δεν είναι ακυβέρνητο.

68. Ο όρος προσαραγμένο πλοίο σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο από λάθος χειρισμούς ή άλλη αιτία έχει προσαράξει σε αβαθή νερά.
Β) Ότι ένα πλοίο έχει βλάβη στις μηχανές του.
Γ) Ότι ένα πλοίο έχει προσδέσει στην ακτή.

69. Ο όρος Αγκυροβολημένο Πλοίο σημαίνει:
Α) Ότι ένα πλοίο έχει προσδέσει στην ακτή.
Β) Ότι ένα πλοίο έχει ποντίσει (φουντάρει) στο βυθό την άγκυρα ή τις άγκυρες του και παραμένει ακίνητο.
Γ) Ότι ένα πλοίο έχει προσαράξει.

70. Κάθε πλοίο ανά πάσα στιγμή θα πρέπει:
Α) Να τηρεί οπτική επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου που πλέει.
Β) Να τηρεί οπτική και ακουστική του περιβάλλοντος χώρου για να είναι σε θέση σε περίπτωση απειλούμενου κινδύνου να εκτιμήσει πλήρως την κατάσταση και τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Γ) Να τηρεί μόνο ακουστική επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής που κινείται.

71. Οποιοσδήποτε χειρισμός γίνεται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει ανάλογα με τις συνθήκες της περίπτωσης:
Α) Να είναι κατανοητός.
Β) Να είναι αρκετά μεγάλος.
Γ) Να είναι σαφής, σταθερός, ξεκάθαρος και να γίνεται έγκαιρα και σύμφωνα με τους κανόνες της Ναυτικής Τέχνης.

72. Οποιαδήποτε μεταβολή πορείας ή αλλαγή ταχύτητας επιχειρείται για να αποφευχθεί μια σύγκρουση πρέπει να είναι:
Α) Με μεγάλη ταχύτητα ώστε να γίνεται αντιληπτή από το άλλο πλοίο.
Β) Με μικρή ταχύτητα, ώστε το άλλο πλοίο να προλάβει να αλλάξει πορεία.
Γ) Αρκετά μεγάλη ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή από το άλλο πλοίο.

73. Πλοίο το οποίο υποχρεούται να διασχίσει λωρίδα θαλάσσιας κυκλοφορίας;
Α) Θα την διασχίσει προσεχτικά και κατά ορθή γωνία ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφοριακής ροής.
Β) Θα την διασχίσει προσεχτικά χωρίς να υπολογίζει την γωνία πλεύσης.
Γ) Θα την διασχίσει με μεγάλη ταχύτητα εκπέμποντας συριγμούς.

74. Κάθε πλοίο που καταφθάνει ένα άλλο πλοίο οφείλει:
Α) Να ενημερώνει το καταφθανόμενο για τις προθέσεις του.
Β) Το καταφθανόμενο να αλλάζει πορεία σύμφωνα με τις προθέσεις του καταφθάνοντος.
Γ) Τα καταφθάνον να απομακρύνεται από την πορεία του καταφθανόμενου.

75. Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα συναντώνται με πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες κατά τρόπο ώστε να υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, υποχρεούται:
Α) Κάθε ένα πλοίο να στρίψει δεξιά ώστε να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου.
Β) Κάθε ένα πλοίο να στρίψει αριστερά.
Γ) Να κρατήσουν και τα δύο την πορεία τους.

76. Όταν δύο πλοία μηχανοκίνητα διασταυρώνουν τις πορείες τους και υπάρχει χινδυνος σύγκρουσης οφείλουν:
Α) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς τη δεξιά του πλευρά να απομακρύνεται από τη πορεία του άλλου και να αποφεύγει να περνά από την πλώρη του.
Β) Το πλοίο που βλέπει το άλλο προς την αριστερή του πλευρά να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου.
Γ) Και τα δύο να κάνουν δεξιά.

77. Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Ακυβέρνητου πλοίου, πλοίου περιορισμένου ικανότητας χειρισμών, πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία.
Β) Ακυβέρνητου πλοίου.
Γ) Πλοίου ασχολούμενου με την αλιεία, ακυβέρνητου πλοίου.

78. Πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία θα απομακρύνεται από την πορεία:
Α) Ακυβέρνητου πλοίου, πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών.
Β) Πλοίου περιορισμένης ικανότητας χειρισμών, ιστιοφόρου, ακυβέρνητου.
Γ) Ιστιοφόρου.

79. Οι φανοί των πλοίων πρέπει να ανάβουν:
Α) Σε κάθε περίπτωση.
Β) Από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, καθώς και στις περιπτώσεις περιορισμένης ορατότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Γ) Μόνο κατά τη νύχτα.

80. Ο εφίστιος φανός είναι:
Α) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου που φωτίζει 135° μοιρών.
Β) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου και φωτίζει τόξο του ορίζοντα 225° μοιρών, τοποθετούμενο έτσι ώστε να καλύπτει τομέα 112,5° μοιρών δεξιά και αριστερά της διαμήκους κεντρικής γραμμής, (πλώρης - πρύμνης) του πλοίου.
Γ) Λευκό φανάρι πάνω στον ιστό (άλμπουρο) του πλοίου που φωτίζει 360° μοίρες, ώστε να καλύπτει 180" μοίρες δεξιά και αριστερά της πλώρης.

81. Πλευρικοί φανοί είναι:
Α) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 122,5° μοιρών.
Β) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο του ορίζοντα 112,5° μοιρών.
Γ) Ένα πράσινο φανάρι στη δεξιά πλευρά κι ένα κόκκινο στην αριστερή πλευρά του πλοίου καθένα από τα οποία φωτίζει τόξο 180° μοιρών.

82. Φανός κορώνης είναι:
Α) Λευκός περίβλεπτος φανός στη πρύμνη του πλοίου.
Β) Λευκός φανός 135° μοιρών τοποθετούμενος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5° μοίρες στον ιστό του πλοίου.
Γ) Λευκό φανάρι στη πρύμνη του πλοίου και φωτίζει τόξο ορίζοντα 135° μοιρών τοποθετούμενα. κατά τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζει 67,5° μοίρες δεξιά και αριστερά της πρύμνης.

83. Φανός ρυμούλκησης είναι:
Α) Κίτρινο φανάρι 225° μοιρών, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται ττάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκού.
Β) Κίτρινα φανάρι 135° μοιρών, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκούμενου.
Γ) Κίτρινο φανάρι με τα ίδια χαρακτηριστικά του φανού κορώνης, χρησιμοποιείται όταν γίνονται ρυμουλκήσεις και τοποθετείται πάνω από το φανό κορώνης του ρυμουλκού.

84. Περίβλεπτος φανός είναι:
Α) Λευκός φανός 180° μοιρών.
Β) Κόκκινος φανός 360° μοιρών.
Γ) Φανός ορατός απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα (φωτίζει δηλ. το τόξο 360° μοιρών). Το χρώμα του εξαρτάται από την κατάσταση του πλοίου που θέλει να επισημάνει.

85. Ο αναλαμπών φανός χρησιμοποιείται:
Α) Από τα ταχύπλοα επιβατηγά πλοία.
Β) Από όλα τα ταχύπλοα πλοία χωρίς εξαίρεση.
Γ) Από τα επιβατηγά ταχύπλοα και τα ρυμουλκά πλοία.

86. Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους κάτω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:
Α) Εναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Β) Ένα περίβλεπτο λευκό φανό τους πλευρικούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.

87. Ένα μηχανοκίνητο πλοίο μήκους άνω των 50 μέτρων όταν ταξιδεύει πρέπει να επιδεικνύει:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Δύο περίβλεπτους λευκούς φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.

88. Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω των 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Τους πλευρικούς φανούς.
Β) Ένα λευκό περίβλεπτο φανό και αν είναι πρακτικά δυνατόν και τους πλευρικούς.
Γ) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.

89. Ένα μηχανοκίνητο πλοία που ρυμουλκεί την νύχτα πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς:
Α) Δύο εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Β) Δύο φανούς περίβλεπτους και σε κατακόρυφη θέση, τους πλευρικούς φανούς και το τον φανό κορώνης.
Γ) Δύο εφίστιους φανούς σε κατακόρυφη θέση κι εφόσον το έκταμα από την πρύμνη του ρυμουλκού μέχρι και την πρύμνη του ρυμουλκούμενου είναι πάνω από 200 μέτρα, τρεις εφίστιους φανούς, τους πλευρικούς φανούς, το φανό κορώνης και πάνω από το φανό κορώνης το φανό ρυμούλκησης.

90. Ρυμουλκόμενο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Έναν εφίστιο φανό, τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.
Γ) Τους πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.

91. Ένα ιστιοφόρο πλοίο πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς την νύχτα:
Α) Έναν εφίστιο φανό και τους πλευρικούς.
Β) Τους πλευρικούς φανούς.
Γ) Πλευρικούς φανούς και το φανό κορώνης.

92. Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με γρίπο (μηχανότρατα) πρέπει να φέρει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα, ενώ το μήκος του δεν ξεπερνά τα 50 μέτρα και κινείται:
Α) Έναν κόκκινο κι έναν λευκό περίβλεπτο φανό σε κατακόρυφη θέση.
Β) Έναν πράσινο κι ένα λευκό περίβλεπτο φανό σε κατακόρυφη θέση, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Γ) Έναν πράσινο κι ένα λευκό περίβλεπτο φανό σε κατακόρυφη θέση.

93. Ένα αλιευτικό πλοίο που αλιεύει με κυκλικά δίχτυα (γρι - γρι) και κινείται, πρέπει να επιδεικνύει τους εξής φανούς κατά τη νύχτα:
Α) Έναν κόκκινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτο και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Ένα κόκκινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτο και σε κατακόρυφη γραμμή, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Γ) Έναν πράσινο φανό κι ένα λευκό περίβλεπτο και σε κατακόρυφη γραμμή.

94. Κάθε αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά την νύχτα:
Α) Ένα λευκό περίβλεπτο φανό σε κάθε περίπτωση.
Β) Δύο εφιστίους φανούς έναν στη πλώρη κι έναν στη πρύμνη όταν το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα.
Γ) Έναν λευκό περίβλεπτο φανό στη πλώρη κι αν το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα και δεύτερο λευκό περίβλεπτο στη πρύμνη.

95. Προσαραγμένο πλοίο που το μήκος του είναι πάνω από 50 μέτρα φέρει κατά τη νύχτα τους εξής φανούς:
Α) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή, πλευρικούς φανούς, φανό κορώνης.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή και δύο λευκούς φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα, έναν στη πλώρη κι έναν στη πρύμνη.

96. Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:
Α) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή κι έναν εφίστιο.
Β) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή, κι εφόσον παρασύρεται από κυματισμό και τους πλευρικούς.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ' όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή κι εφόσον παρασύρεται από κυματισμό τους πλευρικούς φανούς και τον φανό κορώνης.

97. Ένα αγκυροβολημένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Σε περίβλεπτο σημείο, μια μαύρη σφαίρα.
Β) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης μια μαύρη σφαίρα.
Γ) Σε περίβλεπτο σημείο της πλώρης έναν μαύρα ρόμβο.

98. Ρυμουλκό πλοίο που ρυμουλκεί οφείλει κατά τη διάρκεια της ημέρας να φέρει:
Α) Ένα μαύρο ρόμβο σε κάθε περίπτωση.
Β) Ένα μαύρο ρόμβο σε περίβλεπτο σημείο, μόνο αν το μήκος του ρυμούλκιου υπερβαίνει τα 200 μέτρα.
Γ) Ένα μαύρα ρόμβο σε περίβλεπτο σημεία μόνο αν το μήκος του ρυμούλκιου είναι κάτω από 200 μέτρα

99. Ένα προσαραγμένο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Β) Τρεις μαύρους ρόμβους σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.
Γ) Δύο μαύρες σφαίρες σε περίβλεπτη θέση και σε κατακόρυφη γραμμή.

100. Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να φέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας:
Α) Τρεις μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή και περίβλεπτη θέση.
Β) Δύο μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή και περίβλεπτη θέση.
Γ) Δύο κόκκινους φανούς ορατούς σ’ όλο τον ορίζοντα και σε κατακόρυφη γραμμή.

101. Ένα αλιευτικά πλοίο που αλιεύει με γρίπο (ή χωρίς) οφείλει να επιδεικνύει κατά την ημέρα:
Α) Δύο μαύρους κώνους με τις κορυφές ενωμένες σε περίβλεπτο σημείο.
Β) Δύο μαύρες σφαίρες σε κατακόρυφη γραμμή περίβλεπτες.
Γ) Ένα μαύρο κώνο σε περίβλεπτη θέση.

102. Μακρός συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 3 δευτερόλεπτα περίπου.
Β) 4 δευτερόλεπτα περίπου.
Γ) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.

103. Βραχύς συριγμός είναι αυτός που διαρκεί:
Α) 1 δευτερόλεπτο περίπου.
Β) 4-6 δευτερόλεπτα περίπου.
Γ) 3 δευτερόλεπτα περίπου.

104. Ένας βραχύς συριγμός σημαίνει:
Α) Στρέφω δεξιά.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Χειρίζω ανάποδα.

105. Τρεις βραχείοι συριγμοί σημαίνουν:
Α) Στρέφω δεξιά.
Β) Στρέφω αριστερά.
Γ) Χειρίζω ανάποδα.

106. Πέντε βραχείοι συριγμοί σημαίνουν:
Α) Χειρίζω ανάποδα.
Β) Στρέφω δεξιά.
Γ) Εκφράζω αμφιβολίες για τους χειρισμούς που κάνει άλλο πλοίο και περιμένω να εκδηλώσει τις προθέσεις του.

107. Το καπνογόνο έχει χρώμα:
Α) Κίτρινο.
Β) Πράσινο.
Γ) Πορτοκαλί

108. Το σήμα κινδύνου που εκπέμπεται από το ραδιοτηλέφωνο ή το VHF αποτελείται από:
Α) Την αμάδα SOS.
B) Από το ΝG.
Γ) Από την λέξη ΜΑΥ DΑΥ.

109. Σε κάθε περίπτωση το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ. να απομακρύνεται από την πορεία άλλου πλοίου πρέπει:
Α) Να χειρίζει έγκαιρα κι ουσιαστικά, ώστε να τηρείται μακριά από αυτό.
Β) Να χειρίζει αργά αργά και τηρείται κοντά σε αυτό.
Γ) Να αναμένει τις προθέσεις του άλλου.

110. Η εκτόξευση /πυροδότηση των φωτιστικών σημάτων κινδύνου γίνεται:
Α) Μετά από ώριμη σκέψη κα σωστή εκτίμηση της κατάστασης του κίνδυνου.
Β) Για να δείξουμε ότι υπάρχει κάποιο χαρμόσυνο γεγονός.
Γ) Για να δείξουμε σε φιλικό σκάφος ότι η περιοχή έχει πολλά ψάρια.

111. Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας το καπνογόνο μας.
Β) Χρησιμοποιώντας τα βεγγαλικά.
Γ) Ανάβοντας ένα κόκκινο φως.

112. Αν κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσιασθεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου, συνεγείρουμε τα παραπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στη ξηρά:
Α) Χρησιμοποιώντας το καπνογόνο μας.
Β) Χρησιμοποιώντας τα βεγγαλικά.
Γ) Ανάβοντας ένα κόκκινο φως. 


 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται σε δυο ενότητες:

α) θεωρητική - γραπτή (8:30 π.μ.)

β) πρακτική στο σκάφος (11.00 πμ.).

Στην θεωρητική εξέταση, οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων

(τριπλή επιλογή). Επιτυγχάνουν όσοι απαντήσουν ορθά σε 18 τουλάχιστον ερωτήσεις.

Επίσης εξετάζονται στην

ανάγνωση του ναυτικού χάρτη,

εύρεση στίγματος,

χάραξη πορείας,

υπολογισμός ταξιδιού σε μίλια, ώρες κ.τ.λ.

Στην πρακτική εξέταση, οι υποψήφιοι καλούνται να εκτελέσουν (στο σκάφος που εκπαιδεύτηκαν)

χειρισμούς εξόδου/εισόδου από/σε λιμένα,

χειρισμούς προσέγγισης σημείου με την πλώρη, την πρύμνη και τις παρειές του σκάφους.

στην διάσωση ναυαγού και

στην αποφυγή εμποδίου στην θάλασσα.

Ταυτόχρονα εξετάζονται προφορικά για τις γνώσεις τους σε στοιχεία ναυτιλίας, ΔΚΑΣ και χρήση σωστικών και πυροσβεστικών μέσων.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

H άδεια ισχύει έως την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου, μετά την πάροδο του οποίου θεωρείται ανά τριετία με την διαδικασία που ακολουθείται και για το δίπλωμα του αυτοκινήτου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1.Θεωρητικά μαθήματα 6 ώρες Χ 25 ευρώ = 150 ευρώ

2. Πρακτικά μαθήματα 6 ώρες Χ 25 ευρώ = 150 ευρώ

3. Παράσταση εξετάσεων = 50 ευρώ

Σύνολο = 350 ευρώ

 

 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Κωνσταντίνος Μπόγρης - 630 75 Νέα Ρόδα, Χαλκιδικής - Τηλέφωνο: 6977 918 022

Ιστοσελίδα: www.watersports-centre.gr - Ηλεκτ. Ταχυδρ. : info@watersports-centre.gr

 

 

 

 

 

You are here Δραστηριότητες Σχολή οδηγών